Volume 4, Issue 4; 2020.

Table of Contents

Original research

Khushbu Yadav, Basant Kumar Yadav, Satyam Prakash
Statistics Abstract views: 293 | PDF views: 89
PDF
1-9
Shijina Koliyath, Dr. Ravi Kumar Chittoria, Saurabh Gupta, Likhitha Reddy Chirra, Padmalakshmi Bharathi Mohan, Imran Pathan, Neljo Thomas, Nishad K, Daisy Loyola, Mohamed Ishaq Z
Statistics Abstract views: 247 | PDF views: 105
PDF
10-15
Santosh M. Soraganvi, Revanshiddayya S Hiremath, Panchaksharayya S Hiremath, Manjunath D. Marad, Eknath P Jadhav, Gavishiddappa A Hadimani
Statistics Abstract views: 293 | PDF views: 139
PDF
16-19
Neljo Thomas, Ravi Kumar Chittoria, Shijina K
Statistics Abstract views: 234 | PDF views: 120
PDF
20-22

Case Report

Abhishek Bhardwaj, Areej Moideen, Arya V, Manu Malhotra, Madhu priya, Saurabh Varshney, Joyson Antony Xavier
Statistics Abstract views: 256 | PDF views: 105
PDF
23-26
Anandkumar S Sajjan, Roopa P Shahapur, Anand V Nimbal, Vikas C Desai
Statistics Abstract views: 264 | PDF views: 187
PDF
27-30